Sigortacılık Hizmetleri

Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

 

MAPFRE GENEL SİGORTA Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, yolcu taşımacılığı hizmetlerinizde yolcularınız, sürücüleri ve yardımcıları için oluşabilecek risklere karşı sizi teminat altına alır.

Teminat Kapsamı
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır. Kaza sonucu yaralanan kişilerin tedavi masraflarını ve sakat kalma durumunda sürekli sakatlık tazminatını kişinin kendisine öder. Ölüm halinde ise tazminat kişinin kanuni hak sahiplerine ödenir.
Teminatlar
- Kaza sonucu vefat 
Kaza sonucu sürekli sakatlık 
- Kaza sonucu tedavi masrafları 

Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin, aynı il içerisinde yolcu taşıyan araçların (personel ve öğrenci servisleri) ve turist otobüslerinin bu poliçeyi yaptırması Ulaştırma Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmuştur. Bu tür araçlar için tanzim edilecek poliçelerdeki teminat limitleri her sene bakanlıkça belirlenmektedir.

 

Eser Sigorta Acenteliklerimiz