Sigortacılık Hizmetleri

Devlet Destekli Tarım Sigortaları

 

Devlet Destekli Tarım SigortalarıMAPFRE GENEL SİGORTA Devlet Tarım Sigortaları ile tarım ve hayvancılık yatırımlarınızda tüm güvencemizle yanınızdayız. 

14.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5363 sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" doğrultusunda TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) kurulmuştur. Şirketimiz, bu havuza üye olup havuz tarafından tüm teknik, hasar ve reasürans işlemlerinin yürütüldüğü “Devlet Destekli Tarım Sigortaları”nı yürürlüğe girdiği 01.06.2006 tarihinden itibaren tanzim etmeye başlamıştır. 

Devlet Destekli Tarım Sigortaları kapsamında şu branşlar yer almaktadır: 
Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası, 
Devlet Destekli Sera Sigortası, 
Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası, 
Devlet Destekli Kümes Hayvanları Sigortası, 
Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası. 

Bu poliçelerin toplam priminin % 50'si Devlet tarafından karşılanmakta olup, kalan % 50'si sigortalı tarafından ödenmektedir.

Teminat Kapsamı
Bitkisel Ürünler için, Dolu Ana Sigortası ile birlikte yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde sunulmaktadır. Ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak, isteğe bağlı don riski teminatı; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.   

Bitkisel Ürün Sigortası düzenlenebilmesi için TARSİM tarafından bildirilen “son kabul tarihleri” dikkate alınmakta olup son kabul tarihi geçmeyen ürünler için poliçe tanzim edilebilmektedir.
Teminatlar
Bu sigorta kapsamında verilen teminatlar aşağıda belirtildiği gibi 2 ayrı paket halinde tasnif edilmiştir. Üreticiler sigorta yaptırırken ürününe ve ihtiyacına uygun paketi seçebileceklerdir.
Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler
Paket-1: Tüm bitkisel ürünler için dolu + fırtına, hortum, yangın, deprem ve heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı

Paket-2: Sadece meyveler için don + dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.
Sigorta Priminin Ödenmesi
Bitkisel Ürün Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 25'i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç hasat sonunda 1 ay içinde tahsil edilir.

 

Eser Sigorta Acenteliklerimiz