Sigortacılık Hizmetleri

Mapfre Genel Sigorta

Başta İspanya, Avrupa ve Amerika olmak üzere dünya çapında sigortacılık, reasürans, asistans ve finansal hizmetler alanlarında faaliyet gösteren MAPFRE, İspanya’nın en büyük sigorta grubudur....

Grup, aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de de faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mapfre Genel Sigorta

2008 sonu itibarıyla Grup bünyesinde, 16.838’i İspanya’da, 16.091’i Amerika’da ve 1.674’ü diğer ülkelerde olmak üzere 34.603 kişi çalışmaktadır.

MAPFRE, tüm sigorta branşlarını kapsayan, zengin çeşitlilikte bir ürün portföyüne sahiptir. Müşterilerinin her türlü hizmet ihtiyacının karşılanması ve mal varlıklarının güvencesi için özel olarak geliştirilmiş rekabetçi çözümleri ile faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde farklılaşan MAPFRE, aynı zamanda yatırım ve emeklilik fon yönetim faaliyetlerinde de bulunmaktadır.

Grubun konsolide gelirleri, 2008 yılında 18.270 milyon Euro’yu aşmış olup, bunun 14.300 milyon Euro’yu aşkın kısmı sadece reasürans ve direkt sigorta faaliyetlerinden elde edilmiş olan primlerdir.

2008 yılında, brüt gelirlerinde 1.383 milyon Euro’ya ulaşmış olan Grubun tüm aktivitelerine ilişkin konsolide varlıkları ise 47.759 milyon Euro üzerinde bir değere ulaşmıştır.

Finansal Görünüm
Milyon (EUR) 2008 2007 % Artış 08/07
Yazılan Prim (Hayat Dışı) 10.890,80 9.292,50 % 17,19
Yazılan Prim (Hayat) 3.414,00 3.018,00 % 13,12
Yazılan Toplam Prim 14.304,77 12.310,50 % 16,29
Net Kar/Zarar 900,70 731,10 % 23,19
Toplam Aktifler 41.689,37 37.626,90 % 10,79
Fon Yönetimi 23.293,00 24.148,70 % 3,50
Öz kaynaklar 4.902,20 4.331,40 % 13,20
Finansal Borçlar 3.044,50 1.519,10 % 100,40
Hisse Başına Kazançlar 33,50 32,10 % 4,36
Personel Sayısı 34.603,00 30.615,00 % 13,02
Hasar Prim Rasyosu (Hayat Dışı) % 68,80 % 68,00 % 0,80
Gider Rasyosu (Hayat Dışı) % 25,10 % 24,60 % 0,50
Birleşik Rasyo (Hayat Dışı) % 93,90 % 92,60 % 1,30

 

Eser Sigorta Acenteliklerimiz