Sigortacılık Hizmetleri

Ferdi Kaza Sigortaları

 

Ani ve beklenmedik kaza ve hastalıklar  sonucunda meydana gelecek sıkıntıların üstesinden gelmek yeterince zor bir durumdur. Ancak aynı anda meydana gelebilecek maddi kayıpların üstesinden gelmek daha da zor olabilir. MAPFRE GENEL SİGORTA Ferdi Kaza Sigortası, kaza sonucu uğranabilecek maddi kayıpları teminat altına alarak, hayatın bu zorlu anlarında hiç değilse işin maddi boyutunu unutmanızı sağlıyor.

Teminat Kapsamı
Bu sigorta ile sigortalının, sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı Ferdi Kaza Sigortası Genel ve Özel Şartları kapsamında poliçede belirtilen teminat limitlerine kadar teminat altına alır. Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi yaralanması veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.
Poliçe Teminatları
- Kaza sonucu vefat
- Kaza sonucu sürekli sakatlık
İsteğe Bağlı Ek Teminatlar
- Kaza sonucu tedavi masrafları
- Gündelik tazminat
- Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması

 

Eser Sigorta Acenteliklerimiz