Sigortacılık Hizmetleri

Kaskojet

Canınız gibi sevdiğiniz otomobilinizi aşağıda belirtilen risklere karşı genişletilmiş kasko teminatları ile sigorta güvencesi altına alan, hasar onarımlarını özenle seçilmiş KaskoJet Servislerinde...

gidermeyi taahhüt eden, size aracınızın onarımı süresi boyunca yedek araç hizmeti sunan, verdiği onarım hizmetinin ömür boyu arkasında olan, standart Kasko ürününe göre daha uygun primli kasko çözümü olan KaskoJet Sigortası ile tanışmaya hazır mısınız?

Kaskojet

KaskoJet Sigorta Poliçesi, otomobilinizi aşağıdaki risklere karşı koruma altına alır…

 • Motorlu- motorsuz taşıtlarla çarpışması sonucu oluşacak zararlar,
 • Bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar sonucu oluşacak zararlar,
 • Üçüncü kişiler veya fiil ehliyeti olmayan kişiler tarafından verilebilecek çarpma dışındaki zararlar
 • Yanma sonucu oluşacak zararlar,
 • Otomobilinizin veya parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu uğrayacağı zararlar,
 • Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
 • Kasko Genel Şartlarının A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
 • Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar, (Seçimli teminat)
 • Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
 • Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
 • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
 • Araç anahtarının poliçede “Anahtar Çalınması” başlığı altında belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar, (Seçimli teminat)
 • Poliçede “Anahtar Kaybı Giderleri ” başlığı altında belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar, (Seçimli teminat)
 • Kemirgen hayvanların vereceği zararlar,

 

KaskoJet Sigorta Poliçesi, Otomobilinizi yukarıdaki risklere karşı güvence altına alırken talep etmeniz halinde bir kaza halinde sizi ve sorumluluklarınızı aşağıdaki risklere karşı da güvence altına alır…

 

Kaza halinde Üçüncü kişilere verebileceğiniz maddi ve bedeni zararlar nedeniyle Sizlere yöneltilebilecek sorumlulukların Zorunlu Trafik Sigortası teminat limitleri üzerinde kalan kısmı için,

Aracınızda seyahat eden siz veya başkaca sürücü ve yolcuları kazaen yaşam kaybı veya sürekli sakatlık ile tedavi giderlerinizi,

Aracın sahibi veya sürücüsü olmanızdan kaynaklanabilecek kazalar sonrası oluşabilecek aracınıza bağlı anlaşmazlıklarda hukuki sorumluluğunuzu,

Poliçe üzerinde gösterilen teminat limiti ve özel şartlar dâhilinde güvence altına alır.

*Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, KaskoJet Poliçesinin üzerinde yer alan bilgiler ile farklılık arz etmesi halinde Poliçe hükümleri geçerli olacaktır.

Eser Sigorta Acenteliklerimiz