Sigortacılık Hakkında Bilgiler

Dünyada Sigortacılık

 

2004 yılında sigortacılar, daha önceki iki yıla kıyasla daha yüksek bir karlılık var daha güçlü bir sermaye tabanıyla gelirlerini arttırmışlar ve derecelendirme kuruluşlarının, sigorta sektörüne bakış açısını olumlu yöne çevirmeyi başarmışlardır.

Dünyada Sigortacılık

Tüm dünyada üretilen sigorta primleri 2004 yılında 3.244 milyar dolara yükselmiştir. Bu primin 1.849 milyar doları hayat sigortaları, 1.395 milyar doları ise hayat dışı sigortaları tarafından üretilmiştir. Hayat sigortaları pek çok piyasalarda %2,3 reel artış gerçekleştirerek dünya seviyesinde bir büyüme sağlamıştır. Hayat dışı sigorta primleri ise büyüme hızının yavaşlamasına rağmen %2,3 reel artış sağlamıştır. 
 
2004 yılında sanayileşmiş ülkelerde sigorta için harcanan tutar, kişi başına 2.966 dolar olmuş, bu tutarın %57'si hayat sigortaları için, %43'ü ise hayat dışı sigortaları için harcanmıştır. Sanayileşmiş ülkeler içinde İsviçre en yüksek sigorta yoğunluğunu sergilemeye devam etmiştir. Hayat dışı ve hayat sigortaları, sanayileşmiş ülkelerde kişi başına prim dağılımını etkilemiş ve ağırlık son beş yıl içinde hayat dışına doğru kaymıştır. Ancak emeklilik reformları nedeniyle hayat dışı sigortalarının kişi başına prim üretimi içindeki payının gelecek yıllarda daralması söz konusu olabilir. 
 
Yüksek katastrofik hasarlara karşın 2004 yılında karlılık da iyileşmiş, hayat dışı sigortalarda 2001 yılının sonlarından itibaren uygulanan disiplinli iş yazma ilkesi, bu olumlu gelişmenin temelini oluşturmuştur. Hayat branşında çeşitli faktörler, kar artışına katkıda bulunmuştur; bu faktörler, kar payının düşürülmesi ve maliyet tasarrufları olmuştur.
 
Hayat sigorta işlerindeki büyüme açısından Avrupa, ABD'yi geçmiş; bireysel düzenli gelir sigortası satışlarındaki cansızlık ABD'de durgunluğa yol açarken, Batı Avrupa'da emeklilik sigortalarındaki reformlar, %4,0 oranındaki reel büyümeye güçlü bir şekilde katkıda bulunmuştur. Japonya'da özel emeklilik sigortasında büyüme kaydedilmesine karşın, toplam hayat primleri yaklaşık %1 oranında düşmüştür. Yine gelişmekte olan piyasalarda, büyüme ölçeği ülkeden ülkeye değişkenlik göstermekle birlikte, hayat primlerinde güçlü bir gelişme kaydedilmiştir.
 
Doların 2004 yılındaki değer kaybetmesi, ekonomik büyüme ve sigorta-vergi mevzuatlarındaki bölgesel değişiklikler, pazar paylarının yeniden dengelenmesinde önemli etmenler olmuştur. Avrupa, hayat sigortalarındaki bu yeni denge sayesinde %1,9 puan pazar payı kazanmış, buna karşın Kuzey Amerika ve Asya’da, esas olarak bu bölgelerdeki hakim piyasalar olan ABD ve Japonya'da hayat sigortası konusundaki çok durgun talep nedeniyle sırasıyla 
 
%1,8 ve %0,5 pazar payı kaybetmişlerdir. Bu dönemde hem ABD hem de Batı Avrupa hayat dışı sigorta işlerini yaklaşık %2 oranında artırmışlardır. Tüm dünyadaki hayat dışı primlerin yaklaşık %77'sini temsil eden bu piyasalarda sağlanan başarı, hayat dışı sigorta sektöründe küresel bir genişleme güç sağlamış, gelişmekte olan piyasalarda %7,7'lik çok güçlü bir reel büyüme oranı kaydederek, küresel büyümeye katkıda bulunmuşlardır. Gelişmekte olan bazı ekonomiler, hayat dışı sigortalarda, sigorta pazarları olgunlaşmış ve sanayileşmiş ülkelerin altında performans gösterirken, diğer bazı ülkeler hayat dışı sigorta primlerini %15'in üzerinde artırmışlardır.
 
1980'li yılların sonlarından bu yana artmakta olan doğal afetlerin neden olduğu sigortalı hasarlar, 2004 yılında rekor düzeye çıkmış ve riske uygun fiyatlandırma ihtiyacını belirgin bir şekilde altını çizmiştir.2004 yılı sonunda Hint Okyanusu'nda yaşanan tsunaminin ardından doğal afetler bakımından çok istisnai olan 2005 yılında, aynı bölgede ikinci büyük bir deprem yaşanmış, bu depremi Pakistan depremi, Tayvan tayfunu, Güney Avrupa'da ki orman yangınları ile, Orta Avrupa ve Mumbai'de meydana gelen seller ile İskandinavya'da gerçekleşen Erwin fırtınası izlemiştir. Ayrıca 2005 yılı 26 fırtına, 14 kasırga, 7 çok kuvvetli kasırga ve 5.kategoriden 3 fırtına ile 19.yüzyıldan bu yana Atlantik Çukuru'nda en hareketli kasırga sezonunun yaşandığı bir yıl olmuştur. 
 
Ancak, sigorta ve reasürans piyasalarını özelliklede retrosesyon, nakliyat, enerji ve mal sigortaları branşlarını en çok etkileyen Meksika Körfezi ile Florida kıyılarına vuran Katrina, Rita ve Wilma kasırgaları olmuştur. Sigorta Hizmetleri Ofisini (ISO) Mal Sigortaları Hasar Servisi kayıtlarına göre, kasırgaların ardından oluşan sel ve iş durması hasarları dikkate alınmaksızın gelen sigorta hasarlarını Katrina, Wilma ve Rita için sırasıyla 38,1 milyar dolar, 6,1 milyar dolar ve 4,7 milyar dolar tutarında olduğu tahmin edilmektedir. 
 
Yaşanan doğal afetler sonucunda ödenen büyük hasarlar, rating firmalarının büyük hasar yükümlülükleri bulunan veya yeni kurulmakta olan sigorta ve reasüans şirketlerinden sermaye artırımı taleplerini de beraberinde getirmiştir. Katrina kasırgası sonrasında sigorta ve reasurans şirketleri başta ACE 2.500 milyon dolar, Endurance 600 milyon dolar, Montpelier Re 620 milyon dolar, Everest Re ise 475 milyon dolar olmak üzere toplam 5.504 milyon dolar tutarında yeni sermaye koymuşlar; piyasalara giren bu yeni sermaye ile 2004-2005 yıllarında kuvvetlenen şirket bilançoları ve şirketlerin kombine rasyolarında kaydedilen iyileşmelerle yenileme dönemi başında beklenen aşırı sertleşme trendi gerçekleşmemiş, maliyet artışları sınırlı kalmıştır.

Eser Sigorta Acenteliklerimiz