Sigortacılık Hizmetleri

Mühendislik Sigortaları

 

Mühendislik SigortasıMAPFRE GENEL SİGORTA İnşaat Tüm Riskler Sigortası (CAR), inşaat sürecini tüm risklere karşı tek bir poliçeyle teminat altına alır.

Bu sigorta ile inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren başlayarak inşa edilen yapının işverene teslimatı ile sona eren süre arasında gerçekleştirilen inşaat faaliyetlerinin her aşamasında ortaya çıkabilecek beklenmedik hasar veya maddi zararlar kapsamlı olarak teminat altına alınmaktadır.

İnşaat Tüm Riskler Sigortası ile her tür konut inşaatı başta olmak üzere, iş yeri, fabrika, hastane, okul ve diğer resmi daire binaları, karayolu, baraj, enerji santralleri, havaalanı, köprü, tünel, liman, kanal vb. tüm inşaat işleri ile her tür tadilat işleri bu ürün ile teminat kapsamına alınabilir.

Teminat Kapsamı
Bu sigorta ürünü, bir Tüm Riskler (All Risks) poliçesi olduğu için Genel Şartlar gereğince istisna olmayan tüm halleri teminat altına alır. Teminat kapsamında yer alan başlıca riskler:

- Deprem
- Yangın, yıldırım ve infilak
- Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
- Sel, su baskını, yağmur, kar, çığ, fırtına
- Toprak kayması, toprak çökmesi ve kaya düşmesi
- Hava taşıtları çarpması ve uçaktan düşen parçalar
- Elektrik hasarları (kısa devre, şerare, ark gibi)
- İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal, vb.)
- İşletme kazaları ve burada sayılamayan, inşaat tüm riskler sigortası genel şartları'nda istisna edilmemiş daha birçok risk. 
İsteğe Bağlı Ek Teminatlar
Talep etmeniz durumunda, ek prime tabi olmak üzere yukarıda tanımlanan poliçe içeriğini daha da genişletebilirsiniz:

- Geçici şantiye tesisleri
- Üçüncü şahıs mali sorumluluk
- İş makineleri
- Enkaz kaldırma masrafları
- Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj
- Mevcut bina ve tesisler
- Genişletilmiş bakım devresi

 

Eser Sigorta Acenteliklerimiz